ΓΙΟΓΚΑ

Η Γιόγκα είναι η επιστήμη κατανόησης των αναγκών της ζωής, διαχείρισης του νου και του ανθρώπινου δυναμικού.
Δεν είναι φιλοσοφία, ούτε δόγμα, ούτε θρησκεία, είναι μια πρακτική προσέγγιση της ζωής. Μέσω της Γιόγκα αναπτύσσεται η επίγνωση.
Οι πρακτικές στάσεων του σώματος (άσανας) βοηθούν στον έλεγχο του σώματος και χαρίζουν φυσική ισορροπία και αρμονία.
Οι πρακτικές αναπνευστικών τεχνικών (πραναγιάμας) εξισορροπούν τις φυσικές δυνάμεις και ενέργειες και βοηθούν στη διαχείριση των εκδηλώσεων του νου.
Οι πρακτικές χαλάρωσης και συγκέντρωσης βοηθούν να χαλαρώσουμε σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης μας και να εμβαθύνουμε στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας.
Οι πρακτικές διαλογισμού βοηθούν στην αντιμετώπιση φόβων, συγκρούσεων και άλλων σύνθετων προβλημάτων που κρύβονται σε απρόσιτες περιοχές του νου, και συγκρούονται με θρησκευτικά ή φιλοσοφικά «πιστεύω».
Η άσκηση στη Γιόγκα εξισορροπεί το σύστημα «σώμα-νους», βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, μειώνει τους σωματικούς πόνους, παρέχει ευεξία και απαλύνει τις συναισθηματικές εντάσεις.

ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΓΙΟΓΚΑ

Η Σατυανάντα Γιόγκα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα της Γιόγκα, που στοχεύει στην ανάπτυξη και στην εξισορρόπηση όλων των πλευρών της ανθρώπινης ύπαρξης, μέσω της διεύρυνσης της εσωτερικής επίγνωσης.
Συνδυάζει τους κλάδους της Γιόγκα: Χάθα, Ράτζα, Γκυάνα, Μάντρα, Κουνταλίνι, κ.α., που πηγάζουν από τις αρχαίες παραδόσεις και φιλοσοφίες της Σάμκυα, της Βεδάντα και της Σαννυάσα.
Η Σατυανάντα Γιόγκα βασίζεται στη διδασκαλία του Παραμαχαμσα Σατυαναντα Σαρασουατι, ενός από τους μεγάλους εν ζωή Δασκάλους της Γιόγκα.
Ο Παραμαχαμσα Σατυαναντα Σαρασουατι έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διδασκαλία και τη διάδοση της Γιόγκα, εισάγοντας τις αρχαίες διδασκαλίες της Γιόγκα στο Δυτικό κόσμο. Ο Σουάμι Σατυανάντα είναι ιδρυτής της Σχολής Γιόγκα του Μπιχάρ και εμπνευστής του Μπιχάρ Γιόγκα Μπαράτι, του πρώτου πανεπιστημίου της Γιόγκα, που ίδρυσε το 1988 με την καθοδήγησή του ο διάδοχος του, Παραμαχαμσα Νιραντζαναναντα Σαρασουατι. Οι δύο μεγάλοι αυτοί δάσκαλοι υπηρετούν την Ανθρωπότητα και βοηθούν πολλούς να βελτιώσουν τη ζωή τους σε όλα τα επίπεδα.

ΣΟΥΑΜΙ ΣΙΒΑΜΟΥΡΤΙ ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ

Το 1977, η Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, αφοσιωμένη μαθήτρια του Σουάμι Σατυανάντα, κατόπιν δικής του εντολής έφερε το σύστημα της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα. Το 1984 δημιούργησε το Σατυανάντα Ασραμ , ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και διεθνώς για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ,που προσφέρει στην Γιογκα αλλά και για το φιλανθρωπικό του έργο.